Windows 10 upgrade icoon verwijderen

Sinds kort is het mogelijk om met uitzondering van de Enterprise versies van Windows 7 en Windows 8 te upgraden naar Windows 10.

Niet iedere pc is hier geschikt voor en niet iedereen vindt dit wenselijk. Helaas is het verwijderen van het icoon niet altijd even handig.

Er zijn verschillende methodes om het icoon te verwijderen. Zoals update KB3035583 te verwijderen. Mocht dit niet mogelijk zijn of heb je hier gewoon geen zin in dan is het volgende een optie.

Start regedit.exe en maak de volgende register sleutel aan.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Gwx

Maak hier een 32 Bit Dword met als naam DisableGwx en geef deze als waarde 1.

Sluit regedit en meld opnieuw aan. Het upgrade icoon zou nu niet meer zichtbaar mogen zijn.

 

FMSO Rollen verplaatsen

Het verplaatsten van de FMSO rollen doe je normaal gesproken bijna nooit.  Maar als je het dan toch moet doen dan doe je dit met zo minmogelijk inspanning.

Om te zien waar de FMSO rollen momenteel geinstalleerd staan gebruik je de volgende 2 powershell commando`s.

Om de rollen netjes te verplaatsen naar de nieuwe domaincontroller(s) gebruik je

Mocht het netjes verplaatsen geen optie zijn. Vanwege “redenen” kun je ze ook geforceerd overnemen. Voeg in dat geval -Force aan het commando toe.

Zorg er nadat je -Force gebruikt heb dat de oude domain controller nooit meer online komt. Rituele verbranding is zeker een optie.

Bron:

Technet Move (Transfering or Seizing) FSMO Roles with AD-Powershell Command to Another Domain Controller

 

 

Hyper-V VM verwijderen met powershell

Korte Powershell functie om een Hyper-V VM inclusief bijgevoegd VHDX bestanden te verwijderen.  Er is uiteraard nog ruimte voor verbetering maar het doet wat het moet doen.  Aanvullingen zijn natuurlijk welkom.

 

Virtualbox images naar hyper-v converteren

Ik gebruik Hyper-V vanwege redenen. En download soms software die al klaar voor virtualisatie is. Helaas staat Hyper-V er vaak niet als kant en klare download bij. Hiervoor is de volgende oplossing beschikbaar.

Wanneer Virtualbox op een pc geinstalleerd is kan er gebruikt worde nvan vboxmanage.exe

Syntax als volgt:

VBoxManage clonehd         <uuid|inutfile> <uuid|outputfile>
[–format VDI|VMDK|VHD|RAW|<other>]
[–variant Standard,Fixed,Split2G,Stream,ESX]
[–existing]

Voorbeeld:

D:\temp>”D:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe” clonehd d:\temp\ChromeOS-Vanilla-4028.0.2013_04_20_1810-r706c4144-VirtualBox.vdi d:\temp\chromeosVDI.vhd -format vhd

Bron:

http://www.virtualbox.org/manual/ch08.html#vboxmanage-clonevdi

Windows Server 2012 wisselen tussen Gui en Core

In Windows server 2012 is de GUI een Feature. Hierdor is deze zeer gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Dit kan gedaan worden via zowel de Server Manager als via powershell.

Installatie van GUI doormiddel van Powershell:

 1. Start Powershell en voer onderstaand commando uit.

Install-WindowsFeature -Name Server-Gui-Shell,Server-Gui-Mgmt-Infra -ComputerName Server1 –Restart

Verwijderen van Gui doormiddel van Powershell:

 1. Start Powershell en voer onderstaand commando uit.

Uninstall-WindowsFeature -Name Server-Gui-Shell,Server-Gui-Mgmt-Infra -ComputerName Server1 –Restart

Korte parameteruitleg

–Name : De naam van de Features die verwijderd worden.

-Computername: Naam van de computer waarvan de features van verwijderd worden. Deze kan weglaten worden als het commando op lokaal uitgevoerd word

-Restart: Door deze parameter zal de machine herstart worden. Indien dit niet wenselijk is kan deze weggelaten worden.

Installatie van GUI doormiddel van Server Manager

 1. Start de Server Manager en klik op Manage
 2. Klik op Add Roles and Features
 3. Selecteer Role-based or feature-based installation in het Installation Type venster en klik op Next.
 4. Selecteer de juiste server in het Server Selection venster en klik op next.
 5. Klik op next in het Server Roles venster.
 6. Zoek in het Features venster  naar User Interfaces and Infrastructure. En zet de checkbox bij Server Graphical Shell.
 7. Klik in de zojuist verschenen popup op Add Features en klik op Next.
 8.  Selecteer de checkbox bij Restart the destination server automatically if required. En klik op Install.
 9. Wacht tot het verwijderen voltooid is of klik op Close.

 

Verwijderen van Gui doormiddel van Server Manager

 1. Start de Server Manager en klik op Manage
 2. Klik op Remove Roles and Features
 3. Selecteer de juiste server in het Server Selection venster en klik op next.
 4. Klik op next in het Server Roles venster.
 5. Zoek in het Features venster  naar User Interfaces and Infrastructure. En verwijder de checkbox bij Graphical Management Tools and Infrastructure.
 6. Klik in de zojuist verschenen popup op Remove Features en klik op Next.
 7.  Selecteer de checkbox bij Restart the destination server automatically if required. En klik op Remove.
 8. Wacht tot het verwijderen voltooid is of klik op Close.

Total Annihilation Battle Tactics installatie op een niet 16Bit systeem uitvoeren

Het Battle Tactics installatie programma is een 16Bit applicatie. Hierdoor werkt deze niet vlekkeloos op de meeste moderne systemen. (Windows 7 etc) Gelukkig doet de Battle Tacktics installer niet echt spannende dingen die je zelf niet zou kunnen doen. Daarom hieronder een korte uitleg hoe je de Battle Tacktics addon installeerd zonder het installatie programma.

Open de CD met de Battle Tactics bestanden en ga naar de map BT.

De relevante bestanden in deze map zijn

BTDATA.CCX BTMAPS.CCX TACTICS1.HPI TACTICS2.HPI TACTICS3.HPI TACTICS4.HPI TACTICS5.HPI TACTICS6.HPI TACTICS7.HPI TACTICS8.HPI

Plaats de CCX en HPI bestanden in de Total Annihilation map. Wanneer je de standaard installatie hebt uitgevoerd kopieer je deze bestanden naar de map C:\CAVEDOG\TOTALA\

Total Annihilation Core Contingency installatie op een niet 16Bit system uitvoeren

Het Core Contingency installatie programma is een 16Bit applicatie. Hierdoor werkt deze niet vlekkeloos op de meeste moderne systemen. (Windows 7 etc) Gelukkig doet de Core Contingency installer niet echt spannende dingen die je zelf niet zou kunnen doen. Daarom hieronder een korte uitleg hoe je de Core Contingency addon installeerd zonder het installatie programma.

Open de CD met de Core Contingency bestanden en ga naar de map CC.

De relevante bestanden in deze map zijn

CCDATA.CCX CCMAPS.CCX CCMISS.CCX (Deze heb je alleen nodig als je ook single player wilt spelen)

Plaats de CCX bestanden in de Total Annihilation map. Wanneer je de standaard installatie hebt uitgevoerd kopieer je deze bestanden naar de map C:\CAVEDOG\TOTALA\

Windows Server Core 2012 R2 aan een bestaand Active Directory domein toevoegen

Optie 1: Gebruik het Server Configuration menu.

Deze start je door in de command prompt het commando sconfig in te typen. voer hierna de instructies van het menu uit.

Optie 2: Gebruik Powershell

Start Powershell door in de command prompt Powershell in te typen. Als het goed is krijg je de volgende tekst te zien.

Windows PowerShellCopyright (C) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

De prompt zal ook aangepast zijn. inplaats van C:\Windows\System32\en-US> staat er nu PS C:\Windows\System32\en-US>

Het eerste wat we gaan doen is de hostnaan van de computer aanpassen.

Plak de volgende regels rechtstreeks in powershell.

$computerName = Get-WmiObject Win32_ComputerSystem [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(‘Microsoft.VisualBasic’) | Out-Null $name = [Microsoft.VisualBasic.Interaction]::InputBox(“Voer de nieuwe computernaam in”) $computername.rename(“$name”)

Microsoft raad aan om de machine hierna te herstarten. Dit kun je doen of laten. Indien je er voor kiest te herstarten, vergeet dan niet om powershell ook te herstarten.

Pas de volgende variabelen aan zodat deze de juiste gegevens bevatten en plak deze in het powershell venster.

$domain = “flipnet.nl” $user = “Administrator”

Plak de voglende regel in powershell en voer het wachtwoord van de gebruiker in de variabele $User in.

$password = Read-Host -Prompt “Voer het wachtwoord in voor de gebruiker $user” -AsSecureString

Plak de volgende code in powershell. Na het herstarten zal de machine zich in het domein bevinden.

$username = “$domain\$user” $credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential($username,$password) Add-Computer -DomainName $domain -Credential $credential Restart-Computer

Nederlands taalpakket installeren op Windows 7 Professional

Microsoft heeft er voor gekozen om de installatie van taalpakketten te beperken tot de Enterprise en Ultimate versies van Windows 7.  Toch is het nog steeds mogelijk om een Nederlands taalpakket op bijvoorbeeld Windows 7 Professional te installeren. Het kost iets meer moeite maar is nog steeds goed te doen.

Voorbeeld situatie:

Windows 7 professional Servicepack 1 Processorarchitectuur: x64 Systeemtaal: Engels

Controleer welke versie van Windows 7 je geïnstalleerd hebt. Is dit een x64 of x86. Ook is het belangrijk te controleren of je Servicepack 1 geïnstalleerd hebt. Deze gegevens vind je onder de eigenschappen van je computer.     Download het taalpakket dat bij de Windows versie past. In dit geval dus Windows 7 x64  met servicepack 1.

Windows 7 Servicepack 1 x64

Windows 7 Servicepack 1 x86

Windows 7 x64

Windows 7 x86

Indien de benodigde versie niet in dit lijstje staat kun je proberen een zoekmachine te gebruiken en te zoeken naar bijvoorbeeld Windows 7 language pack.     Browse naar de map waarin het taalpakket gedownload is en gebruik een 7z , winrar of andere compressiesoftware om het taalpakket uit te pakken.

Start nu een commando prompt en vergeet niet deze als administrator uit te voeren. Dit kun je doen door in het start menu bij zoeken CMD in te typen. Selecteer CMD met de rechtermuisknop en klik op run as administrator.

Voer om het taalpakket te installeren het volgende commado uit.     dism /online /add-package /packagepath:C:\MapWaarinLanguagePackisuitgepakt     Start nadat dism klaar is met het installeren van het taalpakket de register editor. Deze kan gestart worden door regedit in het commando venster te typen.     Blader in de register editor naar de volgende locatie.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages    Wanneer de installatie goed gegaan staan er meer dan 1 Sleutels onder de sleutel UILanguages. In dit geval staan er 2 en-US en nl-NL.    HKLMUILanguages

Selecteer en-US met de rechtermuisknop en klik op Export. Mocht het fout gaan dan kan deze sleutel na het verwijderen weer geïmporteerd worden. De geëxporteerde sleutel kan later ook gebruikt worden om de systeem taal weer op Engels te zetten.     ExportLanguage

Verwijder nu de sleutel en-US en herstart de computer. Na het herstarten zal Windows de Nederlandse taal gebruiken.

 

Windows Server 2012 R2 Add Roles and Features Wizard bronpad

Windows Server 2012 R2 Add Roles and Features Wizard bronpad invoeren Posted on November 6, 2013 by

Het sourcepath opgeven in de wizard Add Roles and Features

Voor .Net Framework 3.5  vind je deze op de Windows CD in de map Sources\SxS\ Voor de overige rollen en features heb je het install.wim bestand nodig. In dat geval vul je bij het path in WIM:Sources\install.wim:INDEXNR

Er zijn afhankelijk van het bestand meerdere index nummers waaruit gekozen kan worden.Om de juiste index te achterhalen kun je het dism commando vanaf de commandline gebruiken. dism /get-wiminfo /wimfile:d:\Sources\Install.wim

Hierna kun je in de Wizard het path als volgt invoeren. WIM:d:\Sources\Install.wim:1

Wanneer je rollen of features via het powershell commando Install-WindowsFeature wilt installeren kun je het bronpad aangeven met de parameter -Source “WIM:d:\Sources\Install.wim:1?Install-WindowsFeature Desktop-Experience -Source “WIM:d:\Sources\Install.wim:1?

Let op als je deze bestanden op een share zet moet je ervoor zorgen dat everyone lees rechten op deze map heeft.